Přírodní magie a práce se živly, díl II

Přírodní magie a práce se živly, díl II

Od představivosti a symbolů přes nevědomí k vědomí k magicko – mystickému životu.

V prvním dílu o přírodní magii a práci s živly jsem zmínila, že k této praxi stačí naše tělo, vědomí a dobrý úmysl. Je tu však ještě mnohem více. Představivost a symboly jsou dalšími důležitými aspekty v přírodní magii. Pojďme si o nich něco málo říci.

Naše kultura chová proti představivosti obrovský kolektivní předsudek. Odráží se v tom, jak lidé mluví : “ To se ti jenom něco zdá“ Nebo : “ Je to jen tvoje fantazie, nikoliv realita. “

Ve skutečnosti si nikdo nic v představách “ nevymýšlí“. Materiál, který se v představách objevuje, určitě pochází z nevědomí. Představivost, řádně chápána, je tepnou, skrze niž tento materiál poudí do vědomé mysli. Představivost je vlastně transformátor, jenž přeměňuje neviditelný materiál na obrazy, které vědomá mysl dokáže vnímat.

Představivost je schopnost vytvářet v mysli obrazy, je to orgán, který dokáže oblékat bytosti a děje do obrazů tak, abychom je mohli spatřit. Představivost produkuje též symboly, jichž nevědomí používá k sebevyjádření. A sebevyjádření je spolu s imaginací a symboly nedílnou součástí přírodní magie. Dalším důležitým aspektem je nevědomí.

Lidská mysl je obdařena zvláštní schopností převádět neviditelnou říši na viditelné formy tak, aby ji mohla mysl pozorovat a rozjímat o ní. Tuto neviditelnou říši nazýváme právě nevědomím. Stejně tak, jak jsou symbolické obrazy z nevědomí tvůrčím zdrojem pro lidského ducha ve všech jeho projevech, tak tomu je stejně i v magii.

V práci s přírodními živly je právě nezbytné pracovat s těmito všemi výše popsanými aspekty.
Ze symbolů v našich představách povstalo nejen vědomí a koncepty jeho filozofického chápání světa, ale rovněž náboženství, rituál, kult, umění a zvyklosti a magie.

Práce se živly je právě určitá dovednost jak tyto aspekty uvézt v praxi a začít si uvědomovat novou dimenzi života. Místo toho, abychom svůj život vnímali jako nekonečnou serii zkoušek, zklamání a propadů, jsme na něj začali pohlížet jako na více radostnou oslavu, jako na spojení s druhými lidmi, s rostlinami a se zvířaty, se zemí a se zdrojem, který všechno toto stvořil. Takové je poslání přírodní magie, kde se v podstatě mísí i s mystikou. Otevírá nás to novým zkušenostem a ukazuje nám to, co máme odjakživa před nosem : úplněk osvětlující svým stříbrným svitem plující oblaka, jemný pohyb přílivů i odlivů, okouzlující symetrii semen zrajících v květech rostlin, laskání větru na kůži.

Díky této imaginaci, vizi zprostředkovanou od našeho nevědomí k vědomí, si můžeme uvědomit, že magie i mystika byly a jsou trvalou součástí našich životů a jsou trvalou součástí našeho lidského dědictví. Toto poznání nás vede k přesvědčení, že magickým i mystickým procesem je i samotný život. Začínáme žít magicko – mystickým způsobem života, což neznamená, že musíme svůj život trávit čarováním, neustálou meditací, prozpěvováním magických slov či manter. Znamená to, že můžeme s úžasem vnímat zemské energie, pociťovat transformující účinek přírodních cyklů a ctít neviditelné síly, které tvarují náš svět a dávají nám život.

Žít tímto způsobem života není těžké a stojí za to. V tomto pojetí se problémy mění v řešení, pochybnosti v naději a samotný život se mění ve šťastnější naplňující zkušenost.

Napsat komentář