Archetyp média

Archetyp média

Jistě jste již někdy slyšeli o fenoménu zvaném médium a také o slavných vědmách jako byla například Sibyla, prorokyně Marie ze starověkého Egypta, Hilegarda z Bingenu nebo Cynthia Killion.

Co to vlastně znamená, být médiem? Slovo: “ médium“ jak víme, znamená něco mezi, ani to, ani ono, něco uprostřed. Médium je údajně ze všech ženských archetypů nejzáhadnější. Je dokonce záhadou sama pro sebe i hádankou pro ty, s nimiž se stýká. Stojí na hranici mezi známým a neznámým, mezi tímto světem, jak jej známe a světem jiným. Ti, kdo mají doma kočíčího mazlíčka, si jistě vybaví jeho nevyzpytatelně záhadnou povahu, z které má člověk dojem, že je prostě ta kočka občas někde “ jinde“. Stejné je to i u archetypu média. Je sfingou, věštkyní, jasnozřivcem, čarodějkou, kouzelnicí, světicí, hadačkou budoucnosti. Psychologicky vzato, spojuje vědomí s nejhlubšími úrovněmi kolektivního nevědomí.

I my můžeme nakouknout do jejího království. Dotknout se tohoto světa, když sníme nebo o svých snech přemítáme. Dostáváme se do její blízkosti, když si všímáme zvláštních shod událostí ve všedním životě. Její proces se podobá všeobecnému pronikání instinktů a dalších vlastností člověka do vědomí od pradávných dob a historie lidstva až dodnes. A zjevně se tak bude dít i nadále. V říši přírody je to něco, jako když se proměňují první zvířecí zvuky v první lidské slabiky. Zdá se, že hlavním úkolem média je sdělovat své vlastní vnímání světu. Iracionalita média je jedním z hlavních povahových rysů tohoto archetypu. Ona nějakým způsobem prostě ví, ale neví, jakým mechanismem ví. Její sled myšlenek se často může jevit natolik podivný, že se k ní raději někteří lidé otáčejí zády. Právě proto bývá tak často nepochopena okolím, jelikož vnímá realitu odlišně, a má-li to sdělit slovy, naprosto ji to vyčerpává.

Ačkoliv je její hlavní úkol či potřeba sdělovat své vlastní vnímání světu, často se před světem sama uzavírá, protože jak jsme řekli, často jí lidský svět vyčerpává. Je tomu tak proto, že automaticky a naprosto nevědomě přebírá problémy, negaci, emoce a dokonce i myšlenky druhých. A to je tak často další důvod k nepochopení od okolí. Většina medií totiž vnímá energie a vlny (sluchové, zrakové, čichové nebo dokonce hmatové), které jiní lidé nevnímají. Nicméně, tak je tomu u dalších typů, tyto vjemy jsou schopnostním potenciálem každého člověka. Toto vnímání se dá vlastně nazvat klasicky, jako intuitivní. V tomto případě jde ale spíše o jakési zjemnění pokročilého intuitivního procesu.

Jako každý archetyp v člověku, má i tento své stinné stránky. Žena s tímto silně zastoupeným archetypem často podléhá vlivu (neosobního, kolektivního, nevědomého) jenž ji pohlcuje a formuje. Například musí poukázat na to, co jaksi visí ve vzduchu, ale co si okolí nechce nebo nemůže připustit. Jelikož často nerozumí objektivním a dalším parapsychologickým obsahům v sobě ani v druhých, nebo je přijímá, jak už jsme řekli, jako své vlastní, prožívá tak často cizí osud, jako by byl její, a ztrácí se v myšlenkách a pocitech, které k ní nepatří. Stává se tak obětí své vlastní povahy a obětí dalších postav v jejím životě, které obvykle mívají manipulátorský aspekt osobnosti.

Ale nedělejme z média pouhou nevinnou oběť. I mezi těmito ženami se najdou i ty zlé, mocichtivé. Mnoho z nich našlo své místo v literatuře a historii. Jako děti jsme často slýchaly o zlých čarodějnicích, divách a dalších mýtických postavách. Takže temná stránka média je pravděpodobně o něco známější, než u dalších archetypů. Rozhodně stojí tento fenomém archetypu média za naši pozornost už jen proto, že se můžeme z něj poučit.

A právě proto mu bylo věnováno tolik pozornosti v pohádkách a mnoha dalších příbězích. A snad také právě proto, že v našem běžném světě, je stále tolik nedoceněno. A medium to ví. Možná čeká to, až nastane jeho správná chvíle. Ty z vás, které pociťujete v sobě něco z popsaného, doporučuji více prozkoumat tématiku a rozhodně není na škodu naučit se s tím lépe pracovat a využít ve prospěch sebe i celého lidstva.

Vždyť konečně proto je tento archetyp stále s námi. Jeho principem je se obětovat, ale tak, aby tím neutrpěla bytost samotná a naopak rostla na osobnostní rovině. Jen tak se může totiž stát změna.

Ty z vás, které máte potřebu dozvědět se více, klidně mi napište a sdílejte své postřehy, myšlenky, pocity, emoce… Třeba na něco společně přijdeme, získáme inspiraci, nebo se minimálně uleví. V lednu vás pak pozvu na online seminář, který proběhne během února ( přesný datum se dozvíte včas) – Sdílení media, kde se navzájem obohatíme, něco naučíme, pochopíme, pomeditujeme, spočineme ve svém nitru a trochu potrénujeme schopnost rozlišování a naučíme se více něco o tom, jak být zprosředkovatelem namísto pouhým prostředkem.

Žena, která má tuto dovednost rozlišování, se již v dřívějších dobách nazývala šamankou, kněžkou, vizionářkou nebo prorokyní. Nám ale nepůjde primárně o to, stát se nutně šamankou, ale spíše o to, abychom uměly uplatnit tyto naučené dovednosti ve společnosti ve svých životech, vztazích, profesích. Aspoň prozatím 🙂

Na závěr cituji k tématu, mého oblíbeného C. Junga: “ Lidé, kteří jsou přesvědčeni o existenci duchů, by měli vědět, že se jedná o subjektivní názor, jenž se dá zpochybnit z nejrůznějších stran. Ti, kteří o tom nejsou přesvědčeni, by se neměli naivně domnívat, že celá záležitost s duchy a dalšími mimosmyslovými zážitky, již byla urovnána a že veškeré projevy tohoto druhu jsou jen nesmyslné podvody.

EDIT : V případě zájmu o konzultaci, výklad karet, regresní terapii, Bachovy esence, nebo Imbolcový seminář – Sdílení media, pište prosím zde do zpráv. Zatím se mějte co nejlépe, ale né lépe 🙂 S láskou Vaše Tichá Hromnička

Napsat komentář