Jak meditovat a některé uzemňovací techniky

Jak meditovat a některé uzemňovací techniky

Většina lidí si pod pojmem meditace představí rozjímání, různé druhy vizí nebo chápou meditaci jako relaxaci či jiný druh odpočinku. Někteří zase vnímají meditační praxi k propojení s vesmírem. Zde bych se ráda pozastavila a napsala pár slov k tomu, co se děje s člověkem, který praktikuje meditaci posledním zmíněným způsobem.

Co se děje s člověkem, jeho tělem i myslí pokud medituje takzvaně do kosmu?

Když začnu meditovat pouze “ hlavou“, snažím se vypnout mysl a začnu vnímat energie z venčí, z prostoru okolo, mohu vidět i vnímat věci, které obvykle člověk není schopný vnímat. Dostávám se do vyššího vědomí. To může být jednak velmi fascinující ale pro některé lidi může být i děsivé. Nikdy nevíme, co touto cestou potkáme. Vědomí je totiž v podstatě zároveň tzv. „Záhrobí.“

Pokud meditujeme tímto způsobem, naše tělo se snadno může stát prázdnou schránkou, která je přístupná jakékoliv cizí energii z tohoto „záhrobního prostředí.“ Navíc se snadno napojíme na kolektivní nevědomí, které obsahuje různé druhy velmi silných archetypových i dalších energií. Zde bohužel v nějaké snaze o duchovní rozvoj ustrne mnoho lidí, kteří často mluví o tom, jak například vnímají andělské či další energie. Toto vše pak spadá do tzv. Ezoterické praxe. Nezbývá jim pak nic jiného, než neustále “ čistit“ sebe, druhé, nebo prostor kolem nich samotných. Je to často velkým problémem. Někteří lidé se pak chytají různých vizí, které považuji za určitý duchovní postup nebo naopak končí v terapeutické péči. Nutno podotknout, že toto se může přirozeně dít i těm, kteří mají ve své přirozenosti blízko k jiným světům než je naše běžná realita. Praxe vedená tímto způsobem bývá i často důvodem pro různé psychické problémy i psychiatrické diagnózy.

Před časem jsem psala o archetypu média. A tato ezoterická či nesprávným způsobem vedená meditační praxe může vést k tomu, že se člověk snadno stává médiem, které je ve svém principu v podstatě obětí různých cizích energií, emocí – tzv. Astrálních parazitů. Není tedy moc o co stát.

O uzemnění a jaký je rozdíl mezi duchovní a duševní prací v tomto druhu praxe

Mým záměrem rozhodně není odrazovat některé lidi od jejich spiritualního života. Bývaly časy, kdy i já jsem jaksi ustrnula na této ezoterické rovině. Neustále jsem vnímala “ kde co lítá“ kdo má co na sobě “ přilepeno“ atp. Byla to doba, kdy jsem se cítila buď v totální euforii a nebo jsem se v zápětí propadala do hluboké temnoty. Nebyla jsem schopná nic, jen neustále “ čistit a čistit.“ Když už jsem měla pocit, že to sama nezvládám, hledala jsem pomoc u podobně nalazených lidí. Výsledek, jak sami již tušíte, nemohl být dostatečný. Ba naopak. Vše se jen zhoršilo, zkomplikovalo. Byla jsem schopná zvládnout jen základní lidské potřeby a jen v podstatě ležet s pocitem, že moje tělo pouze vegetuje. I když mám od malička k nevědomému otevírání se “ záhrobnímu“ světu asi nějak přirozeně blízko, musím si na tohle dávat velký pozor. Díky dlouholeté meditační zkušenosti a dalším podobným technikám jsem si uvědomila, že duševní práce se týká mysli a ačkoliv na ní samotné není nic špatného, je zapotřebí se uzemňovat pomocí duchovní práce, která se naopak týká srdce. Proto nemedituji do “ hlavy“ ( do kosmu) ale do svého srdce. Meditace je uvědomění “ tady a teď“ v srdci.

V meditaci směřuji pozornost předně k sobě. Prociťuji ve svém těle hlavně ženský i mužský princip. Však z toho jsme všichni vyrobení. Uvědomění, že ženská duchovní cesta je sestup Ducha do hmoty ( do těla) a mužská duchovní cesta je pustit se hmoty a uznat Ducha. Pro každého, kdo chce praktikovat alternativní spiritualitu nebo podobné druhy praktik, je důležité být pevně v těle a “ nelítat“ myslí neustále někde ve stavech „vytržení“ a ohrožovat tak svůj selský rozum, tělo i duši.

Pokud se ocitáme ve stavech, kterým říkáme “ jsem nějak mimo“ můžeme si pomoci několika způsoby. Od práce s půdou na zahrádce až po uzemňovací stravu, nejrychlejší a nejúčinnější je ten způsob, který máme vždy, všude a neustále s sebou. Je to meditace do srdce a pomocná technika, jak se tam dostat a ukotvit pevně v těle. Stačí si uvědomit, že jsem u sebe v srdci a já osobně mám ráda tuto krátkou “ říkanku“ :

Země je mým tělem

Voda mou duší

Vzduch je mým dechem

A oheň mou duší.

Takhle “ jednoduché“ to je. Toto mi pomáhá mimo jiné techniky i k tomu, abych v sobě dala do rovnováhy všechny čtyři elementy. Tak to můžete vyzkoušet také. Nic to nestojí, je to dostupné komukoliv. Díky Bohu za to:)

S láskou

Lenka Tichá Hromnička

Napsat komentář