Jarní rituál pro Zemi

Jarní rituál pro Zemi

Jarní rituál pro Zemi

Během prvních jarních dní, když se příroda začíná opět probouzet k životu, dělám tento meditativní rituál. Kdysi jsem o něm někde slyšela, moc se mi líbil. Tak se o něj s vámi ráda podělím. S příchodem jara se vracejí nejkrásnější dny života, dny radostí, štěstí a lásky. Tak si ho vyzkoušejte:-)

Nezapalujte žádné svíčky ani vonné tyčinky. Toto kouzlo konejte v přírodě, na nějakém osamělém místě, kam nechodí téměř žádní lidé. Pokud to není možné, proveďte ho na svém osobním magickém místě. V tom případě si připravte květináč s nějakou rostlinou nebo čtyři hladké kameny. (Nepoužívejte těžený křišťál.)

Posaďte se na zem. Položte ruce na zem pod sebou (jste-li uvnitř, položte je na rostlinu nebo kameny). Představte si, že se na naší planetu díváte z vesmíru. Vizualizujte ji jako modrošedou kouli pozitivní zacelující a uzdravující se energie. Vnímejte ji jako živý organismus.

Až budete připraveni, řekněte tato nebo podobná slova: Čisté jsou jeskyně a pláně, čisté jsou traviny a kopce, čistý je vítr a nebesa, čistá jsou jezera, čisté jsou kopce, čisté jsou mraky a déšť, čisté jsou lesy a stromy, čistá jsou hluboká údolí, čisté jsou zátočiny a moře.

Osvěžte svou vizualizaci a pokračujte dál:

Čisti jsou ptáci v povětří, čistí jsou psi a netopýři, čisté jsou ryby a velryby, čisti jsou zajíci a kočky, čisté jsou sovy, čistí jsou hadi, čistí jsou srnci a jeleni, čisté jsou zelené ještěrky, čisti jsou zde všichni tvorové. Znovu osvěžte svou vizualizaci. Vnímejte zemi pod svýma rukama. Zastavte myšlenky na všechna příkoří, jimž lidé vystavili naši planetu. Vizualizujte ji jako uzdravenou, celistvou bytost.

Pak řekněte tato slova nebo nějaká jiná, která vám přijdou na mysl: Tak jako já přijímám tvou energii, nyní ty přijmi mou. Vysílejte dlaněmi svou osobní sílu do země (případně do kamenů nebo rostliny). Vizualizujte, jak spirálovitým pohybem jemně proniká do nitra naší planety a propůjčuje jí sílu k přežití. Dívejte se, jak naše zářící modrá planeta visí v nekonečném nebeském prostoru a s láskou jí dávejte něco ze sebe. Chvíli tak zůstaňte a pak ukončete rituál tím, že zvednete ruce a postavíte se. (Pokud jste prováděli tento obřad uvnitř, vezměte kameny nebo květináč a položte je venku na zem, aby země mohla absorbovat energii, kterou jste jí skrze ně poslali.) Tím je rituál ukončen.

Přeji krásné jaro a úspěšný meditační rituál.

S láskou

Lenka Tichá Hromnička

Napsat komentář