Několik slov o mně

Několik slov o mně

  • Post Category:Kdo Jsem

Již od dětství mě zajímala lidská povaha a vše co s lidskou psychikou souvisí. Byla jsem velmi zvídavé a přátelské dítě. Většinu svých dětských chvil jsem trávila více v přírodě, než na dětských hřištích s ostatními dětmi. Měla jsem to štěstí, že jsem vyrůstala v blízkosti zámeckého parku. Hodně mi o přírodních zákonitostech naučil můj dědeček. Stačil mi i předat své znalosti o bylinkách, stromech i živočišné říši. Často jsem seděla ve větvích starého dubu, četla si a vnímala, jak mnou prostupuje ticho a klid, které nám příroda vždy poskytovala…

Období dospívání v devadesátých letech bylo divoké. Jelikož mi moji rodiče vytvořili dobrý vztah ke knihám a hudbě, dost se mé dospívání odvíjelo právě těmito směry. První knihu, která mě zaujala z pohledu psychologie, transpersonálního pojetí se špetkou mystiky byla od Raymonda Moodyho – Život po životě. Později to byli autoři jako například – Carlos Castaneda, James Redfield, Forrest Carter, C.G.Jung a další. V mém nespoutaném “ devadesátkovém období“ nechyběly ani zkušenosti s psychedeliky. Nebyla to tehdy zrovna rozumná volba, ale ani toho dnes nelituji. Otevřely se mi tím pomyslné dveře ještě více k mystice a magii, ke které mi tak trochu navedla i moje babička. V té době mi neminula ani osobnostní krize ( ang.: spiritual crisis). Ale až po několika letech, když už byly mé děti na světě, mi život přihrál jednu dnes velmi uznávanou ženu, která se věnuje již mnoho let advaitě védanty a též regresní terapii.

U této ženy jsem se učila pracovat sama se sebou tak, aby mi bylo lépe. Protože naší pravou podstatou je klid a spokojenost v sobě jako vědomí (SEBE-VĚDOMÍ). My lidé máme zvláštní schopnost na tuto pravou skutečnost zapomínat a mít tak tendenci se dostávat do nejrůznějších krizí.

Naštěstí si dnes můžeme díky mnoha zajímavým a účinným technikám uvědomit, že ať už je krize v momentálním procesu, vždy vede k pozitivním změnám v mnoha oblastech našich životů. Jako veliká bouře smete vše, co jsme si zaseli třeba svými strachy a postoji. Což nás vždy znesvobodňuje. Tento veliký proces nás zavádí na novou životní cestu, plnou mnoha zajímavých, a minimálně o něco méně bolestných životních zkušeností. Můžeme se tak cítit více uvolnění, radostní, zdravější a spokojení. Pokud je správně uchopena. A pokud si toto umíme udržet, například meditací, vědomou terapií, bachovkami a dalšími “ nástroji“ jsme v souladu tak, jak to má být a další krize již nemůže nastat.

Tímto jsem pochopila, že každý z nás má v sobě unikátní dary. V Maslowově pyramidě potřeb se dozvídáme o všech našich potřebách nezbytných ke spokojenému životu a součástí těchto potřeb je pro mě velmi podstatná alternativní spiritualita.

Vedena svým cítěním postupně rozšiřuji své působení na oblasti práce s nejrůznějšími tématy lidských útrap, vztahových záležitostí, osobnostních krizí, panických poruch a psychospirituální krizí. Též jsou mi blízká témata tradic našich předků, z kterých ve svých terapiích s klientem společně čerpáme. Zkušenosti mám i v oblasti doprovázení umírajících. Na smrt nahlížím jako na přirozenou součást lidského života. To, jakým způsobem odcházíme má stejnou hodnotu, jako kvalita zrození. Zkrátka začátek a konec všeho bývá vždy tím nejpodstatnějším…

This Post Has 2 Comments

  1. Ofirnie

    Úžasný…moc krásně napsáno

Napsat komentář