O archetypu amazonky a příběhy žen bojovnic

O archetypu amazonky a příběhy žen bojovnic

Příběhy o ženách amazonkách se táhnou historií po tisíce let. Vždy nějakým způsobem ztělesňovaly tu část ženství, která stojí nezávisle na mužích, ale přesto se vyznačuje mnohými mužskými vlastnostmi. Stejně jako muži má dobrodružného ducha, její předností je odvaha. Dobývání, nezdolnost, racionalita a neúnavnost v dosahování vytyčených cílů, jsou jejími dalšími základními psychologickými vlastnostmi. I přesto, že se mýty o ní neustále měnily, zůstaly tyto základní povahové rysy stejné.
Amazonky údajně pocházely z oblasti Kavkazu v blízkosti černého moře. Amazonky bojovaly na koni a nejprve používaly oštěpy a sekery, později luky a šípy, přičemž vše ovládaly s velikou zručností. K nejranějším patří příběhy o tom, jak Amazonky vedly války, když byly ještě panny. Říkalo se, že Amazonka musí zabít tři bojovníky, než může opustit bojiště a začít sexuálně žít. Takových dalších mýtů o Amazonkách je mnoho. Nicméně, v minulosti byly učiněny archeologické nálezy, jenž nezvratně potvrzují existenci žen bojovnic, které bojovaly společně s muži poblíž euroasijských stepí a v černomořské oblasti všeobecně.
Co nám tento archetyp přináší aneb její známé vlastnosti:

Jejím cílem jsou úspěch a efektivita. Je nezávislá a soběstačná. Klade důraz na rozvoj vlastní osobnosti. Odhodlanost, houževnatost a sílu po každém pádu pět vstát a učí nás vymezit si naše vlastní hranice, prostor. To je velmi důležité, pro každou ženu.

Co nám archetyp bojovnice může „vzít“ aneb její stínové vlastnosti :

Tuto ženu může popohánět mužský protest, chce se vyrovnat svému bratru, nebude uznávat žádnou vnější autoritu a nadřazenost. Snaží se tak kompenzovat své pocity méněcennosti? Doma se může stát doslova žárlivou fúrií a společensky pak sociální hyenou. Její vztahy mohou být často neosobní a je necitlivá k zájmům druhých. Dotkne-li se však někdo jejího zranitelného místa, je jako vzteklý pes.

Jak tento archetyp amazonky v sobě harmonizovat?

Uvědomění, že není nejsilnější na světě, a že láska je silnější než smrt a je podstatou života. Pravá bojovnice ví, kdy nebojovat. Umí přijmout věci tak, jak jsou, protože si je vědoma toho, že vše v jejím životě má nějaký důvod. Smyslem bojovnice není jen směřovat svoji sílu ven, ale dovnitř sama sebe, do svého srdce.

Příběhy žen bojovnic:

Klára

Klára vystudovala lékařskou fakultu, ale zjistila, že ve skutečnosti se jí nelíbí pomáhat lidem, kteří jsou nemocní. Vlastně jí nemocní lidé rozčilovali a ona zjistila, že tento způsob obživy je pro ní nepřijatelný. Tuto profesi pro ni vybral její otec. Vydržela v ní patnáct let, než se rozhodla, že to co má doopravdy ráda a co chce dělat,je chov koní. Naštěstí časem dokázala tuto změnu realizovat. Její archetyp bojovnice byl tak uspokojen.

Jana

Zastávala důležitou pozici vedoucí pro značný počet zaměstnanců. Měla dlouhou pracovní dobu a rychle se vyšvihla do současného postavení. Je to atraktivní žena, která si dává záležet na svém zevnějšku. O víkendech hodně spí a ví, že má depresi. Má několik kamarádek. Ale dá přednost tomu, když „řídí“. Tím myslí, že se své iniciativy domlouvá, kdy se setkají a co budou spolu dělat. Nechce vzbudit očekávání, že se bude seznamovat s jejich rodinnými příslušníky ani s jejich dalšími přáteli. Na vysoké s nikým nechodila, protože se cítila velmi ponížená rozvrácenými vztahy v rodině.
Jana má několik koček. Stará se o ně s velikou péčí. Má tendenci vnímat některé střety se zaměstnanci nebo nadřízenými přehnaně. Musí pochopit, že když nemá vlastní rodinu ani blízké vztahy, reaguje na kolegy a podřízené přehnaně, jakoby byli její rodinou. Uvědomuje si, že její hněv pramení z toho nejhlubšího hněvu, který pramení z bolestné a agresivní rodinné historie. Snaží se s tím vyrovnat právě pomocí aktivního společenského života a kariéry. Ale uvědomuje si, že deprese jí odebírá energii a také to, že pokud si nebude umět vybudovat svůj vlastní, uspokojivý soukromí život, bude dál odkázaná pouze na ten pracovní…

“ Odvážná bojovnice
pomoz mi poznat,
kdy je čas se vymezit a střežit hranice,
kde je zbytečné bojovat
a kdy je moudré nezasahovat. „

Lenka Tichá Hromnička

Inspirováno studií Tony Wolf

Napsat komentář