Patriarcha a malý chlapec aneb kde se skrývá pravý mužský a ženský potenciál

Patriarcha a malý chlapec aneb kde se skrývá pravý mužský a ženský potenciál

Jistě všichni známe otřepanou větu, kterou jsme slýchávali jako malé děti, nejen směrem k malým chlapcům. I já jsem byla tak vychována. Ta věta měla a má několik obdob. Zněla a zní v našem lidském světě nějak takhle : “ Buď chlap! Vzmuž se! Nebuď baba a nebreč! Snad nebudeš za sraba! To musíš vydržet! Musíš být silný(á)! Co v nás, ponejvíce v chlapcích vyvolávaly tyto příkazové věty? Proč je nám říkali? Čeho chtěli dosáhnout? Má vůbec cenu, se tím zabývat? Uleví se nám – ženám i mužům?

Tato výzva směrem k dětským duším v nich nadělala více škody než užitku. Umocnila v nás pocity nejistoty, obvinění a ponížení za naši nedokonalost. Ony věty, které nám tak často říkali, mají na svědomí předně to, jak vnímáme sami sebe. Od toho se přímo odvíjí kvalita našeho sebevědomí. Dětství je významným archeologickým nalezištěm různých traumat a komplexů, proto v nás nejen vyřčené výchovné věty vyvolaly různá zranění. Na to se asi všichni shodneme.

Patriarchát a falešná představa o mužnosti i ženskosti

Patriarchát vládne západnímu světu a většině zeměkoule přinejmenším od 2. tisíciletí před naším letopočtem až dodnes. Feministky i feministé upozorňují na to, jak je dominance mužů v patriarchátu nespravedlivá a utiskuje ženství. Některé feministky také z tohoto důvodu dochází k závěru, že potřebujeme méně mužské síly. To je ale velký omyl. Společnost mužskou sílu potřebuje naopak mnohem více. Potřebujeme však zralou mužnost a potřebujeme více mužské mentality. Avšak by nám prospělo, kdybychom se naučili při užívání mužské síly, smyslu pro klid, abychom se se dokázali vyhnout dominantnímu a degradujícímu chování „patriarchy“ ke svému okolí. V patriarchátu se totiž vyskytuje příliš mnoho pomluv a zraňování mužů i žen, stejně jako ve feministické reakci na patriarchát. Pokud není feministická kritika dostatečně moudrá, pak pouze přispívá ke zraňování mužské autentičnosti. Zralá mužnost nemá v současnosti tedy převahu a dokonce se může zdát, že v historii lidstva neexistuje období, kdy by zralá mužnost či zralé ženství měla skutečnou převahu.

Absence rituálních praktik a jeskyní malby

Vzhledem k tomu, že naše společnost nedisponuje žádnými rituálními praktikami, které by nám pomohly přejít z úrovně mentality dítěte, musíme se vydat každý sám k hlubinným zdrojům potenciálu naší mužské či ženské energie, která se nachází v každém z nás.

Když navštívíme jeskyně našich dávných předků a sestoupíme do temnoty oněch svatyní, které jakoby vystupovaly z jiného světa a z lidského nitra současně, a když rozžehneme lampy, musíme uskočit v bázni a úžasu zároveň, nad tajuplným a skrytým bohatstvím mužské síly, kterou se pyšní tyto jeskyně. Cítíme, jak se v našem nitru cosi pohne. V harmonickém souladu zde skáčou a běhají magická zvířata. Antilopy, bizoni a mamuti ve své čisté kráse. Ženou se do stínu vysokými klenutými stropy a zvlněnými stěnami skal a poté se opět vrhají na nás, do světel našich lamp. Spolu s nimi zde nalezneme otisky rukou mužů, oněch umělců i lovců, pravěkých válečníků i živitelů, kteří se na tomto místě scházeli a prováděli své pradávné rituály. Antropologové se shodují na to, že tyto jeskynní svatyně byly vytvořeny předně rukama mužů pro muže a speciálně pro rituální iniciaci chlapců do tajemného světa mužné odpovědnosti a mužské spirituality.

Maskovaný patriarcha v mentalitě chlapce

Drogový dealer, vykrucující se politik, muž bijící svou ženu, chronicky podrážděný nadřízený, mladý byznysmen typu „ranař“, nevěrný manžel v roli Bivoje, firemní přitakávač, lhostejný výchovný poradce, bohatý držgrešle, manipulativní partner, pastor „svatoušek“, trenér vysmívající se svým svěřencům, terapeut, který neuzná jedinečnost svých klientů a nutí je do šedého průměru, snobský zbohatlík, člen gangu, otec, který si nikdy nenajde čas porozumět své dceři – všichni tihle muži mají cosi společné. Jsou to chlapci, kteří předstírají, že jsou muži. Dělají to upřímně, protože jim nikdo neukázal, jak takový zralý muž vypadá. Ovládání, manipulace, hrozby a nepřátelskost těchto mužů totiž neustále mylně pokládáme za sílu. Ve skutečnosti se jedná o jejich velkou zranitelnost a slabost, citlivost raněného chlapce kdesi v dětství, prostřednictvím nezvládnuté výchovy, která je ovlivněná patriarchální nemocnou společností.

Většina mužů setrvává v nezralém stadiu vývoje, což je jistě velice znepokojivé. Tato raná vývojová stádia jsou řízena vnitřními modely vhodnými pro fázi chlapectví. Pokud jim dovolíme, aby ovládaly to, co má být mužností, pokud se archetypy chlapectví dále nerozvíjejí nedojde k přechodu ega k archetypu zralé mužnosti, nakonec se začínáme chovat podle svého utajeného chlapectví, které nám však bývá skryto, ostatním však bývá zřejmé.

V každém muži je nevědomě ukrytá ženská síla a v každé ženě je nevědomě ukrytá ta mužská. V Jungiánském pojetí se jedná o tzv. animu u muže a u ženy o tzv. anima. V těchto archetypálních prostorech v každém člověku dřímají tyto síly. Je jen a pouze na nás, zda – li je dokážeme v sobě kultivovat natolik, aby naše oba principy byly ideálně vyrovnány. Jen tak může nastat pozitivní změna a my už nebudeme potřebovat patriarchu ve smyslu vládce a domnělé autority. Je jen na nás, zda svět ještě bude potřebovat vládce, nebo jestli postačí vůdce. Nebo dál budeme hrát hru na genderovou vyváženost pomocí nesmyslných pravidel, vynucovat si pozornost jednoho pohlaví k druhému násilně, manipulativně. Pozitivní změna se může odehrát jen tehdy, kdy přijmeme sami sebe i se svými stíny minulosti a kdy budeme více pracovat na vztahu se sebou samým, minimálně tak, jak pracujeme na svých vztazích s ostatními lidmi. Z patriarchy se jedině tak stane moudrý muž. Bez pomoci žen to půjde ale jen stěží. Tato práce spočívá i na nich. Ženy pochopí, že taková cesta se děje skrze sestup Ducha do těla a hmoty a naučí se lépe rozumět muži a mužova cesta je naučit se pustit hmoty a uznat Ducha a porozumět více ženským principům.

S láskou a pokorou

Lenka Tichá Hromnička

Inspirováno R. Moore a mojí vlastní poslední regresní terapií, včetně mé práce s klienty.

Napsat komentář