Regresní Terapie

Regresní Terapie

Zájemci o Regresní terapii se mi mohou ozvat buď na telefon 606 933 362, facebook, nebo emailem: regrese.praha@gmail.com
Nově lze konzultaci provést i přes Skype z pohodlí Vašeho domova.

Co je regresní terapie?
Je to velice účinná metoda, pomocí které se můžete zbavit současných problémů. Potíže jimiž lidé trpí, jsou v podstatě jen následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoliv. Pokud není příčinou silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat. Hlubinná regresní terapie často zabírá i tam, kde konvenční léčba selhává. Věčným braním prášků se jen potlačuje bolest, ale nehledá se její příčina. Hlubinnou regresní terapií lze příčinu najít a odstranit.

Jak terapie probíhá?
Terapie probíhá obvykle jednu až tři hodiny. Při prvním setkání je zapotřebí objasnit průběh terapie, udělat tzv. dotazník, díky kterému se dozvím podrobnosti z vašeho života. Ty jsou nezbytné k pochopení případných souvislostí s daným tématem, se kterým přicházíte na terapii. Na jeho základě se rozhodneme o dalším postupu. Konkrétně tedy jakým způsobem ho budeme zpracovávat. Používám dvě základní varianty. Přímou a nepřímou regresi. Po domluvě na tématu, vás nechám hovořit o vašich problémech, zjišťuji vaše aktuální psychické i fyzické rozpoložení.

Na začátku prvního sezení vám vysvětlím na jakém principu tato metoda funguje, abyste věděli co a proč budeme dělat.
Při celém sezení máte zavřené oči. Pak začneme pracovat s vaší pamětí, hledat traumata prožité v minulosti, které zanechávají v psychice stopy (engramy). Ty nám způsobují potíže aniž bychom si to uvědomovali. Budeme procházet události tak, jako kdyby jste se nad něčím zamysleli. Není to tedy žádný hypnotický stav.
Při terapii se vám budou postupně vybavovat starší a starší události, popíšete mi co se s vámi zrovna děje, jaké máte pocity, co vnímáte, vidíte a jaké u toho máte myšlenky, vše je třeba si vybavit do podrobností. Je dobré se při sezení vzdát analytických soudů a logického uvažování, zkrátka říkat, co vás první napadne. Událost vždy procházíme v přítomném čase, od začátku až do konce. Tím, že je procházíme několikrát, si uvědomujete i pocity v těle.

Jaký má vliv na naše zdraví – psychické i fyzické?
Na základě zkušeností klientů, počítá regresní terapie s faktem, že všechny nezpracované emoce a pocity se mají tendenci somatizovat.
Tím právě často dochází k různým onemocněním jak na fyzické, tak i psychické úrovni. Ve chvíli, kdy s klientem procházím události tak, jak se staly, dochází k uvolňování těchto pocitů, které jsou téměř vždy zdrojem jeho potíží.

Následně je tedy nutná ta část regrese, kdy dochází k fázi uvědomování si daných omezujících vzorců jednání, smýšlení atp. Jinak řečeno – klient má možnost si jasně uvědomit následky jednání zúčastněných osob včetně jeho samotného, tak jak se v situacích v minulosti odehrály. Protože v regresi klient jedná jakoby z nadhledu přechází přirozeně k další fázi a tu já nazývám – přijímání.
Jen tehdy může totiž dojít k nápravě chybných postojů, kterými si sami sobě i druhým způsobujeme ony problémy. Dalo by se tedy říci, že díky regresi dochází k postupnému sebeozdravnému procesu. Tento proces každý máme přirozeně v sobě. Jen na něj tak často zapomínáme.

Tato forma terapie bývá spojována s minulými životy… Je tomu tak? Případne jak daleko nás může zavést?
Osobně se domnívám, že jde o vybavování zážitků, které se jeví jako z jiného života. Ať už je to pravdivé nebo jen symbolické vyjádření našeho problému. Podstatné je praktické hledisko – opětovné prožití „minulého života“, to vede k tomu, že zmizí problém v přítomnosti. A to je hlavním kritériem úspěšnosti metody. Ve své podstatě není tedy úplně směrodatné, zda jde o minulý život či nikoliv. Důležitý je klientův prožitek sám.

Terapeut pracuje s tím, co klient prožívá.Regresní terapie nás zavádí do různých životních období, na které si již nepamatujeme. Vlastně se jde po časové ose, přes přítomný okamžik, zpět do minulosti. Například do dob dospívání, dětství a někdy i do prenatálního období. Často je právě dětství archeologickým nalezištěm různých traumat problémů, omezeních a potíží v přítomnosti.
Jsem toho názoru, proč tedy řešit tzv. minulé životy, když žijeme právě tento..

Komu bych terapii doporučila?
Terapie je určena všem, kdo se potýkají s těmito problémy:
traumatické zážitky, partnerské vztahy, fobie a různé strachy, nespavost, dlouholeté migrény, odstranění různých závislosti a dalších projevů závislosti (na partnerovi, jídle, workoholismus), různé aberace, sebevražedné sklony, stresy, úzkostné stavy, noční můry, pomočování u dětí, ADHD u dětí, panická ataka, tréma, stres kolem rozvodu, dlouholeté deprese po úmrtí blízké osoby, strach z jízdy v autě, vztahy s nejbližšími, poruchy příjmu potravy, třes z neznámých důvodů, a celá řada dalších obtíží.

Zájemci se mi mohou ozvat buď na telefon 606 933 362, facebook, nebo emailem: regrese.praha@gmail.com
Nově lze konzultaci provést i přes Skype z pohodlí Vašeho domova.

Napsat komentář