Tarot

Tarot

Tarot není jen o magii. Tarotové karty jsou především o symbolice MYSTIKY či spirituálního pojetí života a jeho jednotlivé stupně jsou skryté i v tarotových kartách.
Výklad tarotu je tak obsáhlý, že jsou mu věnovány celé knihy. Svým rozsahem se tudíž vymyká z rámce Základů mnoha duchovních nauk a ten, kdo se chce s tarotem seznámit, udělá dobře, když se obrátí k nějakému zasvěcenému pojednání…
Existuje řada sestav tarotových karet za účelem zjištění stupně duchovního nebo osobnostního růstu, na kterém se člověk nachází, což je obdobou techniky, s jakou se pomocí obyčejných karet i karet tarotových vykládá budoucnost.

Ráda vykládám karty oběma způsoby. Mám však vždy na paměti, že budoucnost si tvoříme ulpíváním na minulosti a přítomností jako takové. Proto vždy mějte na paměti i vy, že i výklad se dá změnit. To, co platilo včera, může být zítra jiné. Jsou to určité tendence a každý si tvoříme budoucnost sám za sebe. Svojí myslí, cítěním a konáním.
Proto je dobré, nevyhledávat pouze někoho, kdo nám „vyloží“ ale i pomůže zpracovat dané téma, nabídnout řešení.
V případě zájmu výkladu tarotu a dalších karet se na nás můžete obrátit prostřednictvím soukromé zprávy zde, na email regrese.praha@gmail.com, nebo na tel. :606933362

S láskou
Vaše Hromnička

Napsat komentář